1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Kilometer till Millimeter

Kilometer till Millimeter


Konvertera från [km]:
km
Göra [mm]:
mm
Byta till Millimeter till Kilometer
För att konvertera det kilometer till millimeter, multiplicera kvantitet [km] * 1000000.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Millimeter

Millimeteren (mm) är en tusendels meter (10 -3 m), så det är en alikvot. Millimeteren används ofta i många mätningar, mycket ofta kan den hittas på olika linjaler eller måttband.

Formel (km till mm)

[mm] = [km] * 1000000.

Kilometer - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Kilometer (km)Millimeter (mm)
0.0001 km100 mm
0.001 km1000 mm
0.01 km10000 mm
0.1 km100000 mm
1 km1000000 mm
3 km3000000 mm
5 km5000000 mm
10 km10000000 mm
15 km15000000 mm
50 km50000000 mm
100 km100000000 mm
1000 km1000000000 mm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0015s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!