1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Kilometer till Gigametrar

Kilometer till Gigametrar


Konvertera från [km]:
km
Göra [Gm]:
Gm
Byta till Gigametrar till Kilometer
För att konvertera det kilometer till gigametrar, dela med sig kvantitet [km] / 1000000.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Gigametrar

En gigameter (Gm) är en multipel på en meter lika med en miljard (1 000 000 000) meter.

Formel (km till Gm)

[Gm] = [km] / 1000000.

Kilometer - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Kilometer (km)Gigametrar (Gm)
0.0001 km1E-10 Gm
0.001 km1E-9 Gm
0.01 km1E-8 Gm
0.1 km1E-7 Gm
1 km1E-6 Gm
3 km3E-6 Gm
5 km5E-6 Gm
10 km1E-5 Gm
15 km1.5E-5 Gm
50 km5E-5 Gm
100 km0.0001 Gm
1000 km0.001 Gm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0022s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!