1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Kilometer till Centimeter

Kilometer till Centimeter


Konvertera från [km]:
km
Göra [cm]:
cm
Byta till Centimeter till Kilometer
För att konvertera det kilometer till centimeter, multiplicera kvantitet [km] * 100000.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Centimeter

En centimeter (cm) är en alikvot av en meter, lika med 1/100 av dess del. Detta är en av basenheterna i CGS-systemet. En centimeter är en mycket populär enhet som används av många för dagliga mätningar. 1 centimeter är 0,01 meter, 0,3937 tum eller 0,03281 engelska fot.

En kubikcentimeter (cm3 ) motsvarar en volym av en ml (1 ml).

Formel (km till cm)

[cm] = [km] * 100000.

Kilometer - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Kilometer (km)Centimeter (cm)
0.0001 km10 cm
0.001 km100 cm
0.01 km1000 cm
0.1 km10000 cm
1 km100000 cm
3 km300000 cm
5 km500000 cm
10 km1000000 cm
15 km1500000 cm
50 km5000000 cm
100 km10000000 cm
1000 km100000000 cm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0013s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!