1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Millimeter till Kilometer

Millimeter till Kilometer


Konvertera från [mm]:
mm
Göra [km]:
km
Byta till Kilometer till Millimeter
För att konvertera det millimeter till kilometer, dela med sig kvantitet [mm] / 1000000.

Millimeter

Millimeteren (mm) är en tusendels meter (10 -3 m), så det är en alikvot. Millimeteren används ofta i många mätningar, mycket ofta kan den hittas på olika linjaler eller måttband.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Formel (mm till km)

[km] = [mm] / 1000000.

Millimeter - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Millimeter (mm)Kilometer (km)
0.0001 mm1E-10 km
0.001 mm1E-9 km
0.01 mm1E-8 km
0.1 mm1E-7 km
1 mm1E-6 km
3 mm3E-6 km
5 mm5E-6 km
10 mm1E-5 km
15 mm1.5E-5 km
50 mm5E-5 km
100 mm0.0001 km
1000 mm0.001 km
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0012s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!