Millinewton to Newton

Convert mN to N
Swap
Change to Newton to Millinewton
Share
Share:

How to convert Millinewton to Newton

1 [Millinewton] = 0.001 [Newton]
[Newton] = [Millinewton] / 1000
To convert Millinewton to Newton divide Millinewton / 1000.

Example

14 Millinewton to Newton
14 [mN] / 1000 = 0.014 [N]

Conversion table

Millinewton Newton
0.01 mN1.0E-5 N
0.1 mN0.0001 N
1 mN0.001 N
2 mN0.002 N
3 mN0.003 N
4 mN0.004 N
5 mN0.005 N
10 mN0.01 N
15 mN0.015 N
50 mN0.05 N
100 mN0.1 N
500 mN0.5 N
1000 mN1 N

Change to