Miles to Nautical Miles

Convert mi to nmi
Swap
Change to Nautical Miles to Miles
Share
Share:

How to convert Miles to Nautical Miles

1 [Miles] = 0.86897624190065 [Nautical Miles]
[Nautical Miles] = [Miles] / 1.1507794480235
To convert Miles to Nautical Miles divide Miles / 1.1507794480235.

Example

15 Miles to Nautical Miles
15 [mi] / 1.1507794480235 = 13.03464362851 [nmi]

Conversion table

Miles Nautical Miles
0.01 mi0.0086897624190065 nmi
0.1 mi0.086897624190065 nmi
1 mi0.86897624190065 nmi
2 mi1.7379524838013 nmi
3 mi2.6069287257019 nmi
4 mi3.4759049676026 nmi
5 mi4.3448812095032 nmi
10 mi8.6897624190065 nmi
15 mi13.03464362851 nmi
50 mi43.448812095032 nmi
100 mi86.897624190065 nmi
500 mi434.48812095032 nmi
1000 mi868.97624190065 nmi

Change to