Megabyte per Minute to Megabyte per Second

Swap
Change to Megabyte per Second to Megabyte per Minute
Share
Share:

How to convert Megabyte per Minute to Megabyte per Second

1 [Megabyte per Minute] = 0.016666666666667 [Megabyte per Second]
[Megabyte per Second] = [Megabyte per Minute] / 60
To convert Megabyte per Minute to Megabyte per Second divide Megabyte per Minute / 60.

Example

15 Megabyte per Minute to Megabyte per Second
15 [MB/min] / 60 = 0.25 [MB/s]

Conversion table

Megabyte per Minute Megabyte per Second
0.01 MB/min0.00016666666666667 MB/s
0.1 MB/min0.0016666666666667 MB/s
1 MB/min0.016666666666667 MB/s
2 MB/min0.033333333333333 MB/s
3 MB/min0.05 MB/s
4 MB/min0.066666666666667 MB/s
5 MB/min0.083333333333333 MB/s
10 MB/min0.16666666666667 MB/s
15 MB/min0.25 MB/s
50 MB/min0.83333333333333 MB/s
100 MB/min1.6666666666667 MB/s
500 MB/min8.3333333333333 MB/s
1000 MB/min16.666666666667 MB/s

Change to