Megabyte per Minute to Megabit per Second

megabyte per minute
megabit per second
Change to Megabit per Second to Megabyte per Minute

How to convert Megabyte per Minute to Megabit per Second

1 [Megabyte per Minute] = 0.13333333333333 [Megabit per Second]
[Megabit per Second] = [Megabyte per Minute] / 7.5
To convert Megabyte per Minute to Megabit per Second divide Megabyte per Minute / 7.5.

Example

15 Megabyte per Minute to Megabit per Second
15 [MB/min] / 7.5 = 2 [Mb/s]

Conversion table

Megabyte per Minute Megabit per Second
0.01 MB/min0.0013333333333333 Mb/s
0.1 MB/min0.013333333333333 Mb/s
1 MB/min0.13333333333333 Mb/s
2 MB/min0.26666666666667 Mb/s
3 MB/min0.4 Mb/s
4 MB/min0.53333333333333 Mb/s
5 MB/min0.66666666666667 Mb/s
10 MB/min1.3333333333333 Mb/s
15 MB/min2 Mb/s
50 MB/min6.6666666666667 Mb/s
100 MB/min13.333333333333 Mb/s
500 MB/min66.666666666667 Mb/s
1000 MB/min133.33333333333 Mb/s

Change to