Byte per Minute to Megabit per Second

byte per minute
megabit per second
Change to Megabit per Second to Byte per Minute

How to convert Byte per Minute to Megabit per Second

1 [Byte per Minute] = 1.3333333333333E-7 [Megabit per Second]
[Megabit per Second] = [Byte per Minute] / 7500000
To convert Byte per Minute to Megabit per Second divide Byte per Minute / 7500000.

Example

15 Byte per Minute to Megabit per Second
15 [B/min] / 7500000 = 2.0E-6 [Mb/s]

Conversion table

Byte per Minute Megabit per Second
0.01 B/min1.3333333333333E-9 Mb/s
0.1 B/min1.3333333333333E-8 Mb/s
1 B/min1.3333333333333E-7 Mb/s
2 B/min2.6666666666667E-7 Mb/s
3 B/min4.0E-7 Mb/s
4 B/min5.3333333333333E-7 Mb/s
5 B/min6.6666666666667E-7 Mb/s
10 B/min1.3333333333333E-6 Mb/s
15 B/min2.0E-6 Mb/s
50 B/min6.6666666666667E-6 Mb/s
100 B/min1.3333333333333E-5 Mb/s
500 B/min6.6666666666667E-5 Mb/s
1000 B/min0.00013333333333333 Mb/s

Change to