Byte per Minute to Kilobyte per Second

byte per minute
kilobyte per second
Change to Kilobyte per Second to Byte per Minute

How to convert Byte per Minute to Kilobyte per Second

1 [Byte per Minute] = 1.6666666666667E-5 [Kilobyte per Second]
[Kilobyte per Second] = [Byte per Minute] / 60000
To convert Byte per Minute to Kilobyte per Second divide Byte per Minute / 60000.

Example

97 Byte per Minute to Kilobyte per Second
97 [B/min] / 60000 = 0.0016166666666667 [kB/s]

Conversion table

Byte per Minute Kilobyte per Second
0.01 B/min1.6666666666667E-7 kB/s
0.1 B/min1.6666666666667E-6 kB/s
1 B/min1.6666666666667E-5 kB/s
2 B/min3.3333333333333E-5 kB/s
3 B/min5.0E-5 kB/s
4 B/min6.6666666666667E-5 kB/s
5 B/min8.3333333333333E-5 kB/s
10 B/min0.00016666666666667 kB/s
15 B/min0.00025 kB/s
50 B/min0.00083333333333333 kB/s
100 B/min0.0016666666666667 kB/s
500 B/min0.0083333333333333 kB/s
1000 B/min0.016666666666667 kB/s

Change to