Byte per Minute to Bit per Second

byte per minute
bit per second
Change to Bit per Second to Byte per Minute

How to convert Byte per Minute to Bit per Second

1 [Byte per Minute] = 0.13333333333333 [Bit per Second]
[Bit per Second] = [Byte per Minute] / 7.5
To convert Byte per Minute to Bit per Second divide Byte per Minute / 7.5.

Example

83 Byte per Minute to Bit per Second
83 [B/min] / 7.5 = 11.066666666667 [bit/s]

Conversion table

Byte per Minute Bit per Second
0.01 B/min0.0013333333333333 bit/s
0.1 B/min0.013333333333333 bit/s
1 B/min0.13333333333333 bit/s
2 B/min0.26666666666667 bit/s
3 B/min0.4 bit/s
4 B/min0.53333333333333 bit/s
5 B/min0.66666666666667 bit/s
10 B/min1.3333333333333 bit/s
15 B/min2 bit/s
50 B/min6.6666666666667 bit/s
100 B/min13.333333333333 bit/s
500 B/min66.666666666667 bit/s
1000 B/min133.33333333333 bit/s

Change to