1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Centimeter till Millimeter

Centimeter till Millimeter


Konvertera från [cm]:
cm
Göra [mm]:
mm
Byta till Millimeter till Centimeter
För att konvertera det centimeter till millimeter, multiplicera kvantitet [cm] * 10.

Centimeter

En centimeter (cm) är en alikvot av en meter, lika med 1/100 av dess del. Detta är en av basenheterna i CGS-systemet. En centimeter är en mycket populär enhet som används av många för dagliga mätningar. 1 centimeter är 0,01 meter, 0,3937 tum eller 0,03281 engelska fot.

En kubikcentimeter (cm3 ) motsvarar en volym av en ml (1 ml).

Millimeter

Millimeteren (mm) är en tusendels meter (10 -3 m), så det är en alikvot. Millimeteren används ofta i många mätningar, mycket ofta kan den hittas på olika linjaler eller måttband.

Formel (cm till mm)

[mm] = [cm] * 10.

Centimeter - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Centimeter (cm)Millimeter (mm)
0.0001 cm0.001 mm
0.001 cm0.01 mm
0.01 cm0.1 mm
0.1 cm1 mm
1 cm10 mm
3 cm30 mm
5 cm50 mm
10 cm100 mm
15 cm150 mm
50 cm500 mm
100 cm1000 mm
1000 cm10000 mm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 [0.0016s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!