1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Centimeter till Gigametrar

Centimeter till Gigametrar


Konvertera från [cm]:
cm
Göra [Gm]:
Gm
Byta till Gigametrar till Centimeter
För att konvertera det centimeter till gigametrar, dela med sig kvantitet [cm] / 100000000000.

Centimeter

En centimeter (cm) är en alikvot av en meter, lika med 1/100 av dess del. Detta är en av basenheterna i CGS-systemet. En centimeter är en mycket populär enhet som används av många för dagliga mätningar. 1 centimeter är 0,01 meter, 0,3937 tum eller 0,03281 engelska fot.

En kubikcentimeter (cm3 ) motsvarar en volym av en ml (1 ml).

Gigametrar

En gigameter (Gm) är en multipel på en meter lika med en miljard (1 000 000 000) meter.

Formel (cm till Gm)

[Gm] = [cm] / 100000000000.

Centimeter - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Centimeter (cm)Gigametrar (Gm)
0.0001 cm1E-15 Gm
0.001 cm1E-14 Gm
0.01 cm1E-13 Gm
0.1 cm1E-12 Gm
1 cm1E-11 Gm
3 cm3E-11 Gm
5 cm5E-11 Gm
10 cm1E-10 Gm
15 cm1.5E-10 Gm
50 cm5E-10 Gm
100 cm1E-9 Gm
1000 cm1E-8 Gm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 [0.0012s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!