Square Miles to Square Kilometers

Convert mi2 to km2
Swap
Change to Square Kilometers to Square Miles
Share
Share:

How to convert Square Miles to Square Kilometers

1 [Square Miles] = 2.589988110336 [Square Kilometers]
[Square Kilometers] = [Square Miles] * 2.589988110336
To convert Square Miles to Square Kilometers multiply Square Miles * 2.589988110336.

Example

31 Square Miles to Square Kilometers
31 [mi2] * 2.589988110336 = 80.289631420416 [km2]

Conversion table

Square Miles Square Kilometers
0.01 mi20.02589988110336 km2
0.1 mi20.2589988110336 km2
1 mi22.589988110336 km2
2 mi25.179976220672 km2
3 mi27.769964331008 km2
4 mi210.359952441344 km2
5 mi212.94994055168 km2
10 mi225.89988110336 km2
15 mi238.84982165504 km2
50 mi2129.4994055168 km2
100 mi2258.9988110336 km2
500 mi21294.994055168 km2
1000 mi22589.988110336 km2

Change to