Square Kilometers to Square Miles

Convert km2 to mi2
Swap
Change to Square Miles to Square Kilometers
Share
Share:

How to convert Square Kilometers to Square Miles

1 [Square Kilometers] = 0.38610215854245 [Square Miles]
[Square Miles] = [Square Kilometers] / 2.589988110336
To convert Square Kilometers to Square Miles divide Square Kilometers / 2.589988110336.

Example

33 Square Kilometers to Square Miles
33 [km2] / 2.589988110336 = 12.741371231901 [mi2]

Conversion table

Square Kilometers Square Miles
0.01 km20.0038610215854245 mi2
0.1 km20.038610215854245 mi2
1 km20.38610215854245 mi2
2 km20.77220431708489 mi2
3 km21.1583064756273 mi2
4 km21.5444086341698 mi2
5 km21.9305107927122 mi2
10 km23.8610215854245 mi2
15 km25.7915323781367 mi2
50 km219.305107927122 mi2
100 km238.610215854245 mi2
500 km2193.05107927122 mi2
1000 km2386.10215854245 mi2

Change to