Square Decimeters to Square Kilometers

Convert dm2 to km2
Swap
Change to Square Kilometers to Square Decimeters
Share
Share:

How to convert Square Decimeters to Square Kilometers

1 [Square Decimeters] = 1.0E-8 [Square Kilometers]
[Square Kilometers] = [Square Decimeters] / 100000000
To convert Square Decimeters to Square Kilometers divide Square Decimeters / 100000000.

Example

31 Square Decimeters to Square Kilometers
31 [dm2] / 100000000 = 3.1E-7 [km2]

Conversion table

Square Decimeters Square Kilometers
0.01 dm21.0E-10 km2
0.1 dm21.0E-9 km2
1 dm21.0E-8 km2
2 dm22.0E-8 km2
3 dm23.0E-8 km2
4 dm24.0E-8 km2
5 dm25.0E-8 km2
10 dm21.0E-7 km2
15 dm21.5E-7 km2
50 dm25.0E-7 km2
100 dm21.0E-6 km2
500 dm25.0E-6 km2
1000 dm21.0E-5 km2

Change to