Quarts (US) to Quarts (UK)

Swap
Change to Quarts (UK) to Quarts (US)
Share
Share:

How to convert Quarts (US) to Quarts (UK)

1 [Quarts (US)] = 0.83267418462899 [Quarts (UK)]
[Quarts (UK)] = [Quarts (US)] / 1.2009499255049
To convert Quarts (US) to Quarts (UK) divide Quarts (US) / 1.2009499255049.

Example

90 Quarts (US) to Quarts (UK)
90 [qt (US)] / 1.2009499255049 = 74.940676616609 [qt (UK)]

Conversion table

Quarts (US) Quarts (UK)
0.01 qt (US)0.0083267418462899 qt (UK)
0.1 qt (US)0.083267418462899 qt (UK)
1 qt (US)0.83267418462899 qt (UK)
2 qt (US)1.665348369258 qt (UK)
3 qt (US)2.498022553887 qt (UK)
4 qt (US)3.330696738516 qt (UK)
5 qt (US)4.1633709231449 qt (UK)
10 qt (US)8.3267418462899 qt (UK)
15 qt (US)12.490112769435 qt (UK)
50 qt (US)41.633709231449 qt (UK)
100 qt (US)83.267418462899 qt (UK)
500 qt (US)416.33709231449 qt (UK)
1000 qt (US)832.67418462899 qt (UK)

Change to