Quarts (UK) to Cubic Feet

quarts (uk)
cubic feet
Change to Cubic Feet to Quarts (UK)

How to convert Quarts (UK) to Cubic Feet

1 [Quarts (UK)] = 0.040135913308973 [Cubic Feet]
[Cubic Feet] = [Quarts (UK)] / 24.915341836171
To convert Quarts (UK) to Cubic Feet divide Quarts (UK) / 24.915341836171.

Example

76 Quarts (UK) to Cubic Feet
76 [qt (UK)] / 24.915341836171 = 3.0503294114819 [ft3]

Conversion table

Quarts (UK) Cubic Feet
0.01 qt (UK)0.00040135913308973 ft3
0.1 qt (UK)0.0040135913308973 ft3
1 qt (UK)0.040135913308973 ft3
2 qt (UK)0.080271826617946 ft3
3 qt (UK)0.12040773992692 ft3
4 qt (UK)0.16054365323589 ft3
5 qt (UK)0.20067956654487 ft3
10 qt (UK)0.40135913308973 ft3
15 qt (UK)0.6020386996346 ft3
50 qt (UK)2.0067956654487 ft3
100 qt (UK)4.0135913308973 ft3
500 qt (UK)20.067956654487 ft3
1000 qt (UK)40.135913308973 ft3

Change to