Pints (US) to Barrels (US Dry)

pints (us)
barrels (us dry)
Change to Barrels (US Dry) to Pints (US)

How to convert Pints (US) to Barrels (US Dry)

1 [Pints (US)] = 0.0040922238446443 [Barrels (US Dry)]
[Barrels (US Dry)] = [Pints (US)] / 244.36590909091
To convert Pints (US) to Barrels (US Dry) divide Pints (US) / 244.36590909091.

Example

93 Pints (US) to Barrels (US Dry)
93 [pt (US)] / 244.36590909091 = 0.38057681755192 [Barrels (US Dry)]

Conversion table

Pints (US) Barrels (US Dry)
0.01 pt (US)4.0922238446443E-5 Barrels (US Dry)
0.1 pt (US)0.00040922238446443 Barrels (US Dry)
1 pt (US)0.0040922238446443 Barrels (US Dry)
2 pt (US)0.0081844476892886 Barrels (US Dry)
3 pt (US)0.012276671533933 Barrels (US Dry)
4 pt (US)0.016368895378577 Barrels (US Dry)
5 pt (US)0.020461119223222 Barrels (US Dry)
10 pt (US)0.040922238446443 Barrels (US Dry)
15 pt (US)0.061383357669665 Barrels (US Dry)
50 pt (US)0.20461119223222 Barrels (US Dry)
100 pt (US)0.40922238446443 Barrels (US Dry)
500 pt (US)2.0461119223222 Barrels (US Dry)
1000 pt (US)4.0922238446443 Barrels (US Dry)

Change to