Megahertz to Terahertz

Convert MHz to THz
Swap
Change to Terahertz to Megahertz
Share
Share:

How to convert Megahertz to Terahertz

1 [Megahertz] = 1.0E-6 [Terahertz]
[Terahertz] = [Megahertz] / 1000000
To convert Megahertz to Terahertz divide Megahertz / 1000000.

Example

15 Megahertz to Terahertz
15 [MHz] / 1000000 = 1.5E-5 [THz]

Conversion table

Megahertz Terahertz
0.01 MHz1.0E-8 THz
0.1 MHz1.0E-7 THz
1 MHz1.0E-6 THz
2 MHz2.0E-6 THz
3 MHz3.0E-6 THz
4 MHz4.0E-6 THz
5 MHz5.0E-6 THz
10 MHz1.0E-5 THz
15 MHz1.5E-5 THz
50 MHz5.0E-5 THz
100 MHz0.0001 THz
500 MHz0.0005 THz
1000 MHz0.001 THz

Change to