Megahertz to Petahertz

Convert MHz to PHz
Swap
Change to Petahertz to Megahertz
Share
Share:

How to convert Megahertz to Petahertz

1 [Megahertz] = 1.0E-9 [Petahertz]
[Petahertz] = [Megahertz] / 1000000000
To convert Megahertz to Petahertz divide Megahertz / 1000000000.

Example

99 Megahertz to Petahertz
99 [MHz] / 1000000000 = 9.9E-8 [PHz]

Conversion table

Megahertz Petahertz
0.01 MHz1.0E-11 PHz
0.1 MHz1.0E-10 PHz
1 MHz1.0E-9 PHz
2 MHz2.0E-9 PHz
3 MHz3.0E-9 PHz
4 MHz4.0E-9 PHz
5 MHz5.0E-9 PHz
10 MHz1.0E-8 PHz
15 MHz1.5E-8 PHz
50 MHz5.0E-8 PHz
100 MHz1.0E-7 PHz
500 MHz5.0E-7 PHz
1000 MHz1.0E-6 PHz

Change to