Kilowatt Seconds to Gigawatt Hours

Convert kW*s to GW*h
Swap
Change to Gigawatt Hours to Kilowatt Seconds
Share
Share:

How to convert Kilowatt Seconds to Gigawatt Hours

1 [Kilowatt Seconds] = 2.7777777777778E-10 [Gigawatt Hours]
[Gigawatt Hours] = [Kilowatt Seconds] / 3600000000
To convert Kilowatt Seconds to Gigawatt Hours divide Kilowatt Seconds / 3600000000.

Example

62 Kilowatt Seconds to Gigawatt Hours
62 [kW*s] / 3600000000 = 1.7222222222222E-8 [GW*h]

Conversion table

Kilowatt Seconds Gigawatt Hours
0.01 kW*s2.7777777777778E-12 GW*h
0.1 kW*s2.7777777777778E-11 GW*h
1 kW*s2.7777777777778E-10 GW*h
2 kW*s5.5555555555556E-10 GW*h
3 kW*s8.3333333333333E-10 GW*h
4 kW*s1.1111111111111E-9 GW*h
5 kW*s1.3888888888889E-9 GW*h
10 kW*s2.7777777777778E-9 GW*h
15 kW*s4.1666666666667E-9 GW*h
50 kW*s1.3888888888889E-8 GW*h
100 kW*s2.7777777777778E-8 GW*h
500 kW*s1.3888888888889E-7 GW*h
1000 kW*s2.7777777777778E-7 GW*h

Change to