Kilojoules per Minute to Kilojoules per Hour

kilojoules per minute
kilojoules per hour
Change to Kilojoules per Hour to Kilojoules per Minute

How to convert Kilojoules per Minute to Kilojoules per Hour

1 [Kilojoules per Minute] = 60 [Kilojoules per Hour]
[Kilojoules per Hour] = [Kilojoules per Minute] * 60
To convert Kilojoules per Minute to Kilojoules per Hour multiply Kilojoules per Minute * 60.

Example

64 Kilojoules per Minute to Kilojoules per Hour
64 [kJ/min] * 60 = 3840 [kJ/h]

Conversion table

Kilojoules per Minute Kilojoules per Hour
0.01 kJ/min0.6 kJ/h
0.1 kJ/min6 kJ/h
1 kJ/min60 kJ/h
2 kJ/min120 kJ/h
3 kJ/min180 kJ/h
4 kJ/min240 kJ/h
5 kJ/min300 kJ/h
10 kJ/min600 kJ/h
15 kJ/min900 kJ/h
50 kJ/min3000 kJ/h
100 kJ/min6000 kJ/h
500 kJ/min30000 kJ/h
1000 kJ/min60000 kJ/h

Change to