Kilohertz to Terahertz

Convert kHz to THz
Swap
Change to Terahertz to Kilohertz
Share
Share:

How to convert Kilohertz to Terahertz

1 [Kilohertz] = 1.0E-9 [Terahertz]
[Terahertz] = [Kilohertz] / 1000000000
To convert Kilohertz to Terahertz divide Kilohertz / 1000000000.

Example

15 Kilohertz to Terahertz
15 [kHz] / 1000000000 = 1.5E-8 [THz]

Conversion table

Kilohertz Terahertz
0.01 kHz1.0E-11 THz
0.1 kHz1.0E-10 THz
1 kHz1.0E-9 THz
2 kHz2.0E-9 THz
3 kHz3.0E-9 THz
4 kHz4.0E-9 THz
5 kHz5.0E-9 THz
10 kHz1.0E-8 THz
15 kHz1.5E-8 THz
50 kHz5.0E-8 THz
100 kHz1.0E-7 THz
500 kHz5.0E-7 THz
1000 kHz1.0E-6 THz

Change to