Kilohertz to Degree per Second

Swap
Change to Degree per Second to Kilohertz
Share
Share:

How to convert Kilohertz to Degree per Second

1 [Kilohertz] = 360000 [Degree per Second]
[Degree per Second] = [Kilohertz] * 360000
To convert Kilohertz to Degree per Second multiply Kilohertz * 360000.

Example

89 Kilohertz to Degree per Second
89 [kHz] * 360000 = 32040000 [deg/s]

Conversion table

Kilohertz Degree per Second
0.01 kHz3600 deg/s
0.1 kHz36000 deg/s
1 kHz360000 deg/s
2 kHz720000 deg/s
3 kHz1080000 deg/s
4 kHz1440000 deg/s
5 kHz1800000 deg/s
10 kHz3600000 deg/s
15 kHz5400000 deg/s
50 kHz18000000 deg/s
100 kHz36000000 deg/s
500 kHz180000000 deg/s
1000 kHz360000000 deg/s

Change to