Gigawatt to Newton Meter per Second

Convert GW to Nm/s
Swap
Change to Newton Meter per Second to Gigawatt
Share
Share:

How to convert Gigawatt to Newton Meter per Second

1 [Gigawatt] = 1000000000 [Newton Meter per Second]
[Newton Meter per Second] = [Gigawatt] * 1000000000
To convert Gigawatt to Newton Meter per Second multiply Gigawatt * 1000000000.

Example

21 Gigawatt to Newton Meter per Second
21 [GW] * 1000000000 = 21000000000 [Nm/s]

Conversion table

Gigawatt Newton Meter per Second
0.01 GW10000000 Nm/s
0.1 GW100000000 Nm/s
1 GW1000000000 Nm/s
2 GW2000000000 Nm/s
3 GW3000000000 Nm/s
4 GW4000000000 Nm/s
5 GW5000000000 Nm/s
10 GW10000000000 Nm/s
15 GW15000000000 Nm/s
50 GW50000000000 Nm/s
100 GW100000000000 Nm/s
500 GW500000000000 Nm/s
1000 GW1000000000000 Nm/s

Change to