Terahertz to Millihertz

Convert THz to mHz
Swap
Change to Millihertz to Terahertz
Share
Share:

How to convert Terahertz to Millihertz

1 [Terahertz] = 1.0E+15 [Millihertz]
[Millihertz] = [Terahertz] * 1.0E+15
To convert Terahertz to Millihertz multiply Terahertz * 1.0E+15.

Example

15 Terahertz to Millihertz
15 [THz] * 1.0E+15 = 1.5E+16 [mHz]

Conversion table

Terahertz Millihertz
0.01 THz10000000000000 mHz
0.1 THz1.0E+14 mHz
1 THz1.0E+15 mHz
2 THz2.0E+15 mHz
3 THz3.0E+15 mHz
4 THz4.0E+15 mHz
5 THz5.0E+15 mHz
10 THz1.0E+16 mHz
15 THz1.5E+16 mHz
50 THz5.0E+16 mHz
100 THz1.0E+17 mHz
500 THz5.0E+17 mHz
1000 THz1.0E+18 mHz

Change to