1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Tum till Kilometer

Tum till Kilometer


Konvertera från [in]:
in
Göra [km]:
km
Byta till Kilometer till Tum
För att konvertera det tum till kilometer, dela med sig kvantitet [in] / 39370.078740157.

Tum

Inches (in) är en av mätenheterna utanför längden. Det är 1/12 del av en fot eller cirka 0,0254 meter. I USA är en tum den grundläggande mätenheten som används bland annat inom konstruktion och medicin. Ofta mäter den till och med mänsklig höjd. I andra länder är enheten också ofta populär, särskilt som ett mått på diagonalerna på TV-skärmar, bildskärmar, telefoner och andra bildvisningsenheter.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Formel (in till km)

[km] = [in] / 39370.078740157.

Tum - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Tum (in)Kilometer (km)
0.0001 in2.54E-9 km
0.001 in2.54E-8 km
0.01 in2.54E-7 km
0.1 in2.54E-6 km
1 in2.54E-5 km
3 in7.6200000000001E-5 km
5 in0.000127 km
10 in0.000254 km
15 in0.000381 km
50 in0.00127 km
100 in0.00254 km
1000 in0.0254 km
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0023s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!