1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Mil till Centimeter

Mil till Centimeter


Konvertera från [mi]:
mi
Göra [cm]:
cm
Byta till Centimeter till Mil
För att konvertera det mil till centimeter, multiplicera kvantitet [mi] * 160934.

Mil

Mile (mi) är en äldre enhet som varierar efter period och värde. En landsträcka är för närvarande cirka 1609 meter.

Centimeter

En centimeter (cm) är en alikvot av en meter, lika med 1/100 av dess del. Detta är en av basenheterna i CGS-systemet. En centimeter är en mycket populär enhet som används av många för dagliga mätningar. 1 centimeter är 0,01 meter, 0,3937 tum eller 0,03281 engelska fot.

En kubikcentimeter (cm3 ) motsvarar en volym av en ml (1 ml).

Formel (mi till cm)

[cm] = [mi] * 160934.

Mil - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Mil (mi)Centimeter (cm)
0.0001 mi16.0934 cm
0.001 mi160.934 cm
0.01 mi1609.34 cm
0.1 mi16093.4 cm
1 mi160934 cm
3 mi482802 cm
5 mi804670 cm
10 mi1609340 cm
15 mi2414010 cm
50 mi8046700 cm
100 mi16093400 cm
1000 mi160934000 cm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0017s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!