1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Meter till Varv

Meter till Varv


Konvertera från [m]:
m
Göra [yd]:
yd
Byta till Varv till Meter
För att konvertera det meter till varv, multiplicera kvantitet [m] * 1.0936132983377.

Meter

Mätaren (m) är den grundläggande längdenheten i system som SI, MKS, MKSA och MTTS. Enligt den definition som godkändes 1983 är det avståndsljuset som rör sig i ett vakuum på 1/299 792 458 sekunder. 1 meter motsvarar bland annat 100 centimeter, 1,09361 meter, 3,28084 engelska fot eller 39,37008 tum.

Varv

Yard (yd) är en angelsaksisk längdenhet. Det är en av basenheterna i det engelska och amerikanska mätsystemet. Den internationella uteplatsen motsvarar 0,9144 meter i längd.

Formel (m till yd)

[yd] = [m] * 1.0936132983377.

Meter - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Meter (m)Varv (yd)
0.0001 m0.00010936132983377 yd
0.001 m0.0010936132983377 yd
0.01 m0.010936132983377 yd
0.1 m0.10936132983377 yd
1 m1.0936132983377 yd
3 m3.2808398950131 yd
5 m5.4680664916885 yd
10 m10.936132983377 yd
15 m16.404199475066 yd
50 m54.680664916885 yd
100 m109.36132983377 yd
1000 m1093.6132983377 yd
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0014s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!