1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Meter till Kilometer

Meter till Kilometer


Konvertera från [m]:
m
Göra [km]:
km
Byta till Kilometer till Meter
För att konvertera det meter till kilometer, dela med sig kvantitet [m] / 1000.

Meter

Mätaren (m) är den grundläggande längdenheten i system som SI, MKS, MKSA och MTTS. Enligt den definition som godkändes 1983 är det avståndsljuset som rör sig i ett vakuum på 1/299 792 458 sekunder. 1 meter motsvarar bland annat 100 centimeter, 1,09361 meter, 3,28084 engelska fot eller 39,37008 tum.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Formel (m till km)

[km] = [m] / 1000.

Meter - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Meter (m)Kilometer (km)
0.0001 m1E-7 km
0.001 m1E-6 km
0.01 m1E-5 km
0.1 m0.0001 km
1 m0.001 km
3 m0.003 km
5 m0.005 km
10 m0.01 km
15 m0.015 km
50 m0.05 km
100 m0.1 km
1000 m1 km
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0037s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!