1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Meter till Centimeter

Meter till Centimeter


Konvertera från [m]:
m
Göra [cm]:
cm
Byta till Centimeter till Meter
För att konvertera det meter till centimeter, multiplicera kvantitet [m] * 100.

Meter

Mätaren (m) är den grundläggande längdenheten i system som SI, MKS, MKSA och MTTS. Enligt den definition som godkändes 1983 är det avståndsljuset som rör sig i ett vakuum på 1/299 792 458 sekunder. 1 meter motsvarar bland annat 100 centimeter, 1,09361 meter, 3,28084 engelska fot eller 39,37008 tum.

Centimeter

En centimeter (cm) är en alikvot av en meter, lika med 1/100 av dess del. Detta är en av basenheterna i CGS-systemet. En centimeter är en mycket populär enhet som används av många för dagliga mätningar. 1 centimeter är 0,01 meter, 0,3937 tum eller 0,03281 engelska fot.

En kubikcentimeter (cm3 ) motsvarar en volym av en ml (1 ml).

Formel (m till cm)

[cm] = [m] * 100.

Meter - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Meter (m)Centimeter (cm)
0.0001 m0.01 cm
0.001 m0.1 cm
0.01 m1 cm
0.1 m10 cm
1 m100 cm
3 m300 cm
5 m500 cm
10 m1000 cm
15 m1500 cm
50 m5000 cm
100 m10000 cm
1000 m100000 cm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0011s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!