1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Kilometer till Tum

Kilometer till Tum


Konvertera från [km]:
km
Göra [in]:
in
Byta till Tum till Kilometer
För att konvertera det kilometer till tum, multiplicera kvantitet [km] * 39370.078740157.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Tum

Inches (in) är en av mätenheterna utanför längden. Det är 1/12 del av en fot eller cirka 0,0254 meter. I USA är en tum den grundläggande mätenheten som används bland annat inom konstruktion och medicin. Ofta mäter den till och med mänsklig höjd. I andra länder är enheten också ofta populär, särskilt som ett mått på diagonalerna på TV-skärmar, bildskärmar, telefoner och andra bildvisningsenheter.

Formel (km till in)

[in] = [km] * 39370.078740157.

Kilometer - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Kilometer (km)Tum (in)
0.0001 km3.9370078740157 in
0.001 km39.370078740157 in
0.01 km393.70078740157 in
0.1 km3937.0078740157 in
1 km39370.078740157 in
3 km118110.23622047 in
5 km196850.39370079 in
10 km393700.78740157 in
15 km590551.18110236 in
50 km1968503.9370078 in
100 km3937007.8740157 in
1000 km39370078.740157 in
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0011s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!