1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Kilometer till Mikrometer

Kilometer till Mikrometer


Konvertera från [km]:
km
Göra [μm]:
μm
Byta till Mikrometer till Kilometer
För att konvertera det kilometer till mikrometer, multiplicera kvantitet [km] * 1000000000.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Mikrometer

En mikrometer (μm) är en miljondel av en meter, eller en tusendels millimeter. En mikrometer är 10-6 m. Du kan också ofta se posten um utan att använda det grekiska μ. Enheten kallades tidigare mikron.

Formel (km till μm)

[μm] = [km] * 1000000000.

Kilometer - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Kilometer (km)Mikrometer (μm)
0.0001 km100000 μm
0.001 km1000000 μm
0.01 km10000000 μm
0.1 km100000000 μm
1 km1000000000 μm
3 km3000000000 μm
5 km5000000000 μm
10 km10000000000 μm
15 km15000000000 μm
50 km50000000000 μm
100 km100000000000 μm
1000 km1000000000000 μm
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0016s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!