1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Kilometer till Fötter

Kilometer till Fötter


Konvertera från [km]:
km
Göra [ft]:
ft
Byta till Fötter till Kilometer
För att konvertera det kilometer till fötter, multiplicera kvantitet [km] * 3280.8398950131.

Kilometer

En kilometer (km) är ett vanligt känt och använt multipel på (1000) meter, det är basenheten i SI-systemet. 1 kilometer motsvarar en längd på 1000 meter, ungefär 0,621 engelska mil, cirka 1094 meter eller cirka 3281 engelska fot.

Fötter

Foot (ft) är en måttenhet som motsvarar den genomsnittliga längden på en mänsklig fot. I olika länder och tider hade den olika längder. För närvarande har den populära engelska foten en längd som motsvarar cirka 30.480 cm.

Formel (km till ft)

[ft] = [km] * 3280.8398950131.

Kilometer - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Kilometer (km)Fötter (ft)
0.0001 km0.32808398950131 ft
0.001 km3.2808398950131 ft
0.01 km32.808398950131 ft
0.1 km328.08398950131 ft
1 km3280.8398950131 ft
3 km9842.5196850393 ft
5 km16404.199475065 ft
10 km32808.398950131 ft
15 km49212.598425196 ft
50 km164041.99475065 ft
100 km328083.98950131 ft
1000 km3280839.8950131 ft
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 - 2021 [0.0013s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!