1. Hemsida
  2. ››
  3. Längd
  4. ››
  5. Centimeter till Fötter

Centimeter till Fötter


Konvertera från [cm]:
cm
Göra [ft]:
ft
Byta till Fötter till Centimeter
För att konvertera det centimeter till fötter, dela med sig kvantitet [cm] / 30.48.

Centimeter

En centimeter (cm) är en alikvot av en meter, lika med 1/100 av dess del. Detta är en av basenheterna i CGS-systemet. En centimeter är en mycket populär enhet som används av många för dagliga mätningar. 1 centimeter är 0,01 meter, 0,3937 tum eller 0,03281 engelska fot.

En kubikcentimeter (cm3 ) motsvarar en volym av en ml (1 ml).

Fötter

Foot (ft) är en måttenhet som motsvarar den genomsnittliga längden på en mänsklig fot. I olika länder och tider hade den olika längder. För närvarande har den populära engelska foten en längd som motsvarar cirka 30.480 cm.

Formel (cm till ft)

[ft] = [cm] / 30.48.

Centimeter - andra omvandlingsfaktorer (längd)

Centimeter (cm)Fötter (ft)
0.0001 cm3.2808398950131E-6 ft
0.001 cm3.2808398950131E-5 ft
0.01 cm0.00032808398950131 ft
0.1 cm0.0032808398950131 ft
1 cm0.032808398950131 ft
3 cm0.098425196850394 ft
5 cm0.16404199475066 ft
10 cm0.32808398950131 ft
15 cm0.49212598425197 ft
50 cm1.6404199475066 ft
100 cm3.2808398950131 ft
1000 cm32.808398950131 ft
Längd
Vikt
Fart
Område
Tid
Volym
Tryck
Temperatur

Multi-converter.com 2020 [0.0031s]


Vi strävar efter att se till att den information som presenteras på Multi-converter.com de är korrekta och aktuella, och att räknemaskinerna presenterar korrekta resultat. Vi garanterar dock inte deras noggrannhet och ansvarar inte för några fel. Om du lyckats hitta felet, skulle vi vara tacksamma om du rapporterar till den e-postadress som finns tillgänglig på fliken "Contact". Vi kommer att försöka förbättra det!