Stones (UK) to Stones (US)

Swap
Change to Stones (US) to Stones (UK)
Share
Share:

How to convert Stones (UK) to Stones (US)

1 [Stones (UK)] = 1.12 [Stones (US)]
[Stones (US)] = [Stones (UK)] * 1.12
To convert Stones (UK) to Stones (US) multiply Stones (UK) * 1.12.

Example

51 Stones (UK) to Stones (US)
51 [Stones (UK)] * 1.12 = 57.12 [Stones (US)]

Conversion table

Stones (UK) Stones (US)
0.01 Stones (UK)0.0112 Stones (US)
0.1 Stones (UK)0.112 Stones (US)
1 Stones (UK)1.12 Stones (US)
2 Stones (UK)2.24 Stones (US)
3 Stones (UK)3.36 Stones (US)
4 Stones (UK)4.48 Stones (US)
5 Stones (UK)5.6 Stones (US)
10 Stones (UK)11.2 Stones (US)
15 Stones (UK)16.8 Stones (US)
50 Stones (UK)56 Stones (US)
100 Stones (UK)112 Stones (US)
500 Stones (UK)560 Stones (US)
1000 Stones (UK)1120 Stones (US)

Change to