Square Millimeters to Square Kilometers

Convert mm2 to km2
Swap
Change to Square Kilometers to Square Millimeters
Share
Share:

How to convert Square Millimeters to Square Kilometers

1 [Square Millimeters] = 1.0E-12 [Square Kilometers]
[Square Kilometers] = [Square Millimeters] / 1000000000000
To convert Square Millimeters to Square Kilometers divide Square Millimeters / 1000000000000.

Example

31 Square Millimeters to Square Kilometers
31 [mm2] / 1000000000000 = 3.1E-11 [km2]

Conversion table

Square Millimeters Square Kilometers
0.01 mm21.0E-14 km2
0.1 mm21.0E-13 km2
1 mm21.0E-12 km2
2 mm22.0E-12 km2
3 mm23.0E-12 km2
4 mm24.0E-12 km2
5 mm25.0E-12 km2
10 mm21.0E-11 km2
15 mm21.5E-11 km2
50 mm25.0E-11 km2
100 mm21.0E-10 km2
500 mm25.0E-10 km2
1000 mm21.0E-9 km2

Change to