Petajoule per Second to Kilojoules per Minute

petajoule per second
kilojoules per minute
Change to Kilojoules per Minute to Petajoule per Second

How to convert Petajoule per Second to Kilojoules per Minute

1 [Petajoule per Second] = 60000000000000 [Kilojoules per Minute]
[Kilojoules per Minute] = [Petajoule per Second] * 60000000000000
To convert Petajoule per Second to Kilojoules per Minute multiply Petajoule per Second * 60000000000000.

Example

63 Petajoule per Second to Kilojoules per Minute
63 [PJ/s] * 60000000000000 = 3.78E+15 [kJ/min]

Conversion table

Petajoule per Second Kilojoules per Minute
0.01 PJ/s600000000000 kJ/min
0.1 PJ/s6000000000000 kJ/min
1 PJ/s60000000000000 kJ/min
2 PJ/s1.2E+14 kJ/min
3 PJ/s1.8E+14 kJ/min
4 PJ/s2.4E+14 kJ/min
5 PJ/s3.0E+14 kJ/min
10 PJ/s6.0E+14 kJ/min
15 PJ/s9.0E+14 kJ/min
50 PJ/s3.0E+15 kJ/min
100 PJ/s6.0E+15 kJ/min
500 PJ/s3.0E+16 kJ/min
1000 PJ/s6.0E+16 kJ/min

Change to