Newton to Kilonewton

Convert N to kN
Swap
Change to Kilonewton to Newton
Share
Share:

How to convert Newton to Kilonewton

1 [Newton] = 0.001 [Kilonewton]
[Kilonewton] = [Newton] / 1000
To convert Newton to Kilonewton divide Newton / 1000.

Example

15 Newton to Kilonewton
15 [N] / 1000 = 0.015 [kN]

Conversion table

Newton Kilonewton
0.01 N1.0E-5 kN
0.1 N0.0001 kN
1 N0.001 kN
2 N0.002 kN
3 N0.003 kN
4 N0.004 kN
5 N0.005 kN
10 N0.01 kN
15 N0.015 kN
50 N0.05 kN
100 N0.1 kN
500 N0.5 kN
1000 N1 kN

Change to