Milliwatt to Horsepower

Convert mW to hp
Swap
Change to Horsepower to Milliwatt
Share
Share:

How to convert Milliwatt to Horsepower

1 [Milliwatt] = 1.3410220895991E-6 [Horsepower]
[Horsepower] = [Milliwatt] / 745699.87158
To convert Milliwatt to Horsepower divide Milliwatt / 745699.87158.

Example

15 Milliwatt to Horsepower
15 [mW] / 745699.87158 = 2.0115331343987E-5 [hp]

Conversion table

Milliwatt Horsepower
0.01 mW1.3410220895991E-8 hp
0.1 mW1.3410220895991E-7 hp
1 mW1.3410220895991E-6 hp
2 mW2.6820441791982E-6 hp
3 mW4.0230662687973E-6 hp
4 mW5.3640883583964E-6 hp
5 mW6.7051104479956E-6 hp
10 mW1.3410220895991E-5 hp
15 mW2.0115331343987E-5 hp
50 mW6.7051104479956E-5 hp
100 mW0.00013410220895991 hp
500 mW0.00067051104479956 hp
1000 mW0.0013410220895991 hp

Change to