Kilojoules per Hour to Nanowatt

Convert kJ/h to nW
Swap
Change to Nanowatt to Kilojoules per Hour
Share
Share:

How to convert Kilojoules per Hour to Nanowatt

1 [Kilojoules per Hour] = 277777777.77778 [Nanowatt]
[Nanowatt] = [Kilojoules per Hour] * 277777777.77778
To convert Kilojoules per Hour to Nanowatt multiply Kilojoules per Hour * 277777777.77778.

Example

15 Kilojoules per Hour to Nanowatt
15 [kJ/h] * 277777777.77778 = 4166666666.6667 [nW]

Conversion table

Kilojoules per Hour Nanowatt
0.01 kJ/h2777777.7777778 nW
0.1 kJ/h27777777.777778 nW
1 kJ/h277777777.77778 nW
2 kJ/h555555555.55556 nW
3 kJ/h833333333.33333 nW
4 kJ/h1111111111.1111 nW
5 kJ/h1388888888.8889 nW
10 kJ/h2777777777.7778 nW
15 kJ/h4166666666.6667 nW
50 kJ/h13888888888.889 nW
100 kJ/h27777777777.778 nW
500 kJ/h138888888888.89 nW
1000 kJ/h277777777777.78 nW

Change to