Kiloelectron Volts to Kilojoules

Convert keV to kJ
Swap
Change to Kilojoules to Kiloelectron Volts
Share
Share:

How to convert Kiloelectron Volts to Kilojoules

1 [Kiloelectron Volts] = 1.60217733E-19 [Kilojoules]
[Kilojoules] = [Kiloelectron Volts] / 6.241506363094E+18
To convert Kiloelectron Volts to Kilojoules divide Kiloelectron Volts / 6.241506363094E+18.

Example

57 Kiloelectron Volts to Kilojoules
57 [keV] / 6.241506363094E+18 = 9.132410781E-18 [kJ]

Conversion table

Kiloelectron Volts Kilojoules
0.01 keV1.60217733E-21 kJ
0.1 keV1.60217733E-20 kJ
1 keV1.60217733E-19 kJ
2 keV3.20435466E-19 kJ
3 keV4.80653199E-19 kJ
4 keV6.40870932E-19 kJ
5 keV8.01088665E-19 kJ
10 keV1.60217733E-18 kJ
15 keV2.403265995E-18 kJ
50 keV8.01088665E-18 kJ
100 keV1.60217733E-17 kJ
500 keV8.01088665E-17 kJ
1000 keV1.60217733E-16 kJ

Change to