Joules per Minute to Nanowatt

Swap
Change to Nanowatt to Joules per Minute
Share
Share:

How to convert Joules per Minute to Nanowatt

1 [Joules per Minute] = 16666666.666667 [Nanowatt]
[Nanowatt] = [Joules per Minute] * 16666666.666667
To convert Joules per Minute to Nanowatt multiply Joules per Minute * 16666666.666667.

Example

15 Joules per Minute to Nanowatt
15 [J/min] * 16666666.666667 = 250000000 [nW]

Conversion table

Joules per Minute Nanowatt
0.01 J/min166666.66666667 nW
0.1 J/min1666666.6666667 nW
1 J/min16666666.666667 nW
2 J/min33333333.333333 nW
3 J/min50000000 nW
4 J/min66666666.666667 nW
5 J/min83333333.333333 nW
10 J/min166666666.66667 nW
15 J/min250000000 nW
50 J/min833333333.33333 nW
100 J/min1666666666.6667 nW
500 J/min8333333333.3333 nW
1000 J/min16666666666.667 nW

Change to