Electron Volts to Kilojoules

Convert eV to kJ
Swap
Change to Kilojoules to Electron Volts
Share
Share:

How to convert Electron Volts to Kilojoules

1 [Electron Volts] = 1.60217733E-22 [Kilojoules]
[Kilojoules] = [Electron Volts] / 6.241506363094E+21
To convert Electron Volts to Kilojoules divide Electron Volts / 6.241506363094E+21.

Example

57 Electron Volts to Kilojoules
57 [eV] / 6.241506363094E+21 = 9.132410781E-21 [kJ]

Conversion table

Electron Volts Kilojoules
0.01 eV1.60217733E-24 kJ
0.1 eV1.60217733E-23 kJ
1 eV1.60217733E-22 kJ
2 eV3.20435466E-22 kJ
3 eV4.80653199E-22 kJ
4 eV6.40870932E-22 kJ
5 eV8.01088665E-22 kJ
10 eV1.60217733E-21 kJ
15 eV2.403265995E-21 kJ
50 eV8.01088665E-21 kJ
100 eV1.60217733E-20 kJ
500 eV8.01088665E-20 kJ
1000 eV1.60217733E-19 kJ

Change to